Produkoval jsem ranní show a pracoval od půlnoci do 9 hodin.

przez wordcamp

Produkoval jsem ranní show a pracoval od půlnoci do 9 hodin. Čím vyšší jsou vodíkové ionty, tím vyšší je kyselost. Kyselé potraviny jsou potraviny, které mají obvykle hodnotu pH 4,6 nebo nižší. U potravin s vysokým obsahem kyselin je méně pravděpodobné, že se vyvinou rychlý růst mikroorganismů, což znamená, že jejich rozklad může trvat déle.…